Sposoby płatności

Formy płatności

Zakupy na raty to obecnie jedna z najbardziej wygodnych i popularnych form płatności.
W naszych sklepach istnieje możliwość dokonania zakupów w systemie ratalnym za pośrednictwem spółki akcyjnej Sygma Bank. Spółki należącej do Grupy LaSer .Już ponad  milion Polaków skorzystało z usług firmy dokonując zakupów na raty lub też korzystając z innych usług finansowych.
Aby uzyskać kredyt w Systemie Sygma Bank wystarczy spełnić tylko dwa warunki:

1. Przedstawić jeden dokument stwierdzający tożsamość, taki jak:
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (np: legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja służbowa, paszport, prawo jazdy, książeczkę wojskową legitymację rencisty/emeryta lub Kartę Najlepszego Klienta - od osób uprawnionych do korzystania z tych dokumentów.
2. Udokumentować źródło i wysokość dochodów. I tak może to być dochód z:
umowy o pracę - wtedy należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o otrzymywanych dochodach, emerytury lub renty - oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury. W przypadku rencisty - dodatkowo decyzja o przyznaniu renty ( lub orzeczenie lekarskie)
zasiłki i świadczenia przedemerytalne - dokument stwierdzający wysokość przyznanego świadczenia / zasiłku ( decyzja lub zaświadczenie z PUP)
dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
 
Kredyt w Systemie Sygma Bank to najlepszy sposób na zakupy bez gotówki:
-korzystne oprocentowanie
-minimum formalności
-szybka decyzja o udzieleniu kredytu
-niskie koszty obsługi
-możliwość uzyskania towaru bez pierwszej wpłaty
-możliwość skredytowania kosztów manipulacyjnych
-kompleksowa obsługa w miejscu sprzedaży.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z systemu ratalnego innego banku, proponujemy Getin Bank od początku swojej działalności specjalizuje się w oferowaniu atrakcyjnych kredytów ratalnych.

Przy podpisywaniu pierwszej umowy kredytowej z Getin Bank poprosimy Cię o dwa dokumenty tożsamości, w przypadku emeryta lub rencisty (powyżej 55 lat) zamiast drugiego dokumentu wystarczy okazać decyzję o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia.

Musisz także dostrczyć nam dokument poświadczający źródło i wysokość Twoich dochodów (w zależności od źródła dochodów wymagamy różnych dokumentów).
W przypadku osóby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Emerytów i rencistów:
- aktualne zaświadczenie o wysokości świadczenia (emerytury, renty) lub
- decyzja o przyznaniu świadczenia wraz z odcinkiem emerytury lub renty
Rolników:
- oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej z adnotacją o niezaleganiu z opłatami, lub
- oryginał aktualnego nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne wraz z dwoma ostatnimi dowodami wpłaty.
Osób prowadzących działalność gospodarczą:
- oryginał zaświadczenia o wpisie od ewidencji podmiotów działalności gospodarczej lub oryginał aktualnego (30 dni od daty wystawienia) zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, oraz
- zaśwaidczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów, lub
- dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy za okres ostatnich trzech miesięcy, lub
- dowody wpłat składki na ubezpieczenie społeczne za kolejne trzy miesiące.

Jeśli kupowali już Państwo na raty z Getin Bank, wystarczy dowód osobisty!

Kredyt w Getin Bank to:

-minimum formalności
-korzystne oprocentowanie 
-natychmiastowa decyzja kredytowa
-kompleksowa obsługa w miejscu sprzedaży